خدمات کشتیرانی قشم

pic
سوخت رسانی
 • تدارک سوخت سنگین کم سولفور ( ATR 140 )کمتر ازPPM 5000
 • تدارک سوخت سبک کم سولفور کمتر ازPPM 5000
 • اجاره مخازن سوخت
 • ارائه خدمات آزمایشگاه سوخت و فرآورده های نفتی
pic
تعمیرات سفری
 • تعمیرات تخصصی موتور اصلی و ژنراتورهای کشتی
 • تعمیرات جرثقیل تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی
 • تعمیرات تخصصی توربوشارژ، بویلر و سیستمهای تهویه مطبوع
 • تعمیرات تجهیزات لنگر و ملحقات مربوطه
 • تعمیرات انواع موتورهای الکتریکی و دستگاه های الکترونیکی
 • تعمیرات مربوط به محل استقرار پرسنل کشتی
 • خدمات زیرآبی شامل بازرسی و تمیزکاری بدنه کشتی و پروانه
pic
جابجایی
 • حمل محمولات نفتی از بنادر داخلی و خارجی
 • انتقال سوخت بین کشتی ها (DEBUNKERING & REBUNKERING)
 • دریافت نمونه های سوخت / روغن و ارسال به آزمایشگاه های داخلی و امارات جهت آنالیز
 • انبارداری، ترخیص و تحویل قطعات یدکی کشتیها
 • ترانزیت و جابجایی قطعات یدکی در بنادر داخلی و خارجی
pic
تدارک ملزومات مصرفی شناورها
 • تدارک انواع ملزومات مصرفی و قطعلت یدکی شناورها
 • تدارک انواع روغن های دریایی و صنعتی
 • تدارک انواع رنگهای دریایی
 • تدارک انواع مواد شیمیایی دریایی
 • تدارک انواع دارو و تجهیزات پزشکی
 • تدارک گازهای صنعتی و برودتی
pic
آب رسانی
 • تدارک آب آشامیدنی به شرکت های گروه و غیر گروه کشتیرانی