امکانات کشتیرانی قشم

pic
سوخت رسانی
 • شناور ملکی آتیلا 1 (دومنظوره) برای تدارک سوخت سبک کم سولفور کمتر ازPPM 1000 با ظرفیت 2000 تن و سوخت سنگین کم سولفور کمتر ازPPM 5000 با ظرفیت 4000 تن
 • شناور ملکی آتیلا 2 برای تدارک سوخت سنگین کم سولفور کمتراز PPM 5000 با ظرفیت 6000 تن
 • بارج ملکی حمد برای تدارک سوخت سبک کم سولفور کمتر ازPPM 5000 با ظرفیت 370 تن
pic
تعمیرات سفری
 • نیروی انسانی مجرب و متخصص وامکانات کارگاهی و دفاتر مستقر در بنادر جنوبی
 • تعمیر،نصب وراه اندازی تجهیزات ناوبری و مخابراتی و برخورداری از تائیدیه موسسات رده بندی و سازمان بنادر و دریانوردی
 • نیروی انسانی مجرب و توانمند و برخوردار از تجربه در زمینه مدیریت فنی
pic
جابجایی
 • دریافت قطعات از کشتی های حامل و نگهداری آنها در کشتی مشخص شده یا انبار ترازیت مستقر در اسکله شهید رجایی و ارسال آنها به کشتی ها توسط بارج های ملکی یا قایق های تندر
 • دریافت نمونه های سوخت / روغن و ارسال به آزمایشگاه های داخلی و امارات جهت آنالیز
 • انتقال سوخت بین کشتی ها (DEBUNKERING & REBUNKERING)
 • حمل محمولات نفتی از بنادر داخلی و خارجی
pic
تدارک ملزومات مصرفی شناورها
 • دارا بودن شعب فعال در بندرعباس و بندرامام و امکانات انبار داری منحصر به فرد
pic
آب رسانی
 • بارج های ملکی سبحان و یوشات برای تدارک آب شیرین هر کدام با ظرفیت 400 تن